Pri rastúcom mesiaciNAJJEDNODUCHŠIE KÚZLO , KTORÉ EXISTUJE VEKY VEKÚCE JE TZV:

" P Á L E N I E    P A P I E R I K A " .


PRIPRAV SI : biely papierik, sviečku ľubovoľnej farby, čierne pero, tanierik na chytanie popola.


NAPÍŠ SI NA PAPIERIK ČIERNYM PEROM SVOJE PRIANIE. ZAPÁĽ SVIEČKU (nie kahanec) A CHVÍLKU MEDITUJ PRI SVIEČKE. MYSLI NA SVOJE PRIANIE, KTORÉ MÁŠ NAPÍSANÉ NA PAPIERIKU. NEZABUDNI NA TO, ŽE SVOJÍM PRIANÍM  NESMIEŠ  NIKOMU UBLÍŽIŤ ! KEĎ CÍTIŠ, ŽE SI DOSŤ MEDITOVAL , SPÁĽ PAPIERIK V PLAMENI SVIEČKY A V MYSLI SI EŠTE RAZ OPAKUJ SVOJE PRIANIE. POPOL ZACHYTÁVAJ NA TANIERIK. PAPIERIK MUSÍ ZHORIEŤ ÚPLNE, DO POSLEDNÉHO MILIMETRA !!! POTOM POPOL NASYP OPATRNE DO DLANE  A VŠETKO SPLÁCHNI VODOU (môže to byť do záchoda alebo aj do umývadla)
PRÍKLAD :  text na papieriku musí vždy začínať slovom CHCEM !
                    CHCEM aby ma môj Jožko už konečne požiadal o ruku...

PAPIERIKY PÁLIME ČO NAJLHŠIE, PRETO JE DOBRÉ VEDIEŤ KEDY MESIAC DORASTÁ A PÁLIŤ ICH PO CELÚ DOBU DORASTANIA...NIE ŽE SPÁLITE 1 PAPIERIK A BUDETE ČAKAŤ NEVIEM AKÉ ZŹRAKY. VŠETKO MÁ SVOJ ČAS...                                 P R E   V E Č N Ú    L Á S K U :


               Priprav si :  zrkadlo,  ružovú sviečku, biely  papier,  červené pero, levandulový alebo ružový olej.V PIATOK VEČER ZAPÁĽ PRED ZRKADLOM RUŽOVÚ SVIEČKU.
NA BIELY PAPIER NAPÍŠ ČERVENÝM PEROM CELÉ SVOJE MENO. PAPIER ZAVES PRED ZRKADLO. MENO TVOJHO MILÉHO ZAVES POD TVOJE MENO. OKOLO TÝCHTO SPOJENÝCH MIEN NAKRESLI SRDCE. POFŔKAJ TO LEVANDULOVÝM ALEBO RUŽOVÝM OLEJOM. POTOM MENÁ ROZOTRI A PRIPEVNI "ZRKADLOVO"  K ZRKADLU.
VYSLOV SVOJE PRIANIE .
PAPIER ZLOŽ A DAJ POD VANKÚŠ.
SVIEČKU NECHAJ DOHORIEŤ DO KONCA.
                                                                                                      K Ú Z L O   N A   P R I V O L A N I E   Š Ť A S T I A  :


               priprav si :  striebornú, bielu a zlatú sviečku, pohár od vína.ZAPÁĽ  SVIEČKY.
POD SVIEČKY POSTAV POHÁR, KTORÝ JE DOPOLY NAPUSTENÝ ČISTOU VODOU. OMOČ UKAZOVÁK V POHÁRI A CHOĎ PO OKRAJI POHÁRA, POKIAĽ NEZAČNE VYDÁVAŤ ZVUKY. PRITOM MYSLI A NAHLAS VYSLOV SVOJE PRIANIE.
PRE ĎALŠIE PRIANIA- PRST DO VODY, HRAŤ PO OKRAJI POHÁRA A NAHLAS VYSLOVIŤ PRIANIE.
SVIEČKU  NECHAJ DOHORIEŤ.
                                                P O Z E M S K Ý    Ú S P E C H   :priprav si : bielu sviečku, ihlu, ružový olej, mištičku s vodou, biely papier, bielu obálku, peroNA BIELU SVIEČKU VYRI PO DĹŽKE IHLOU TVOJE PRIANIE.
NA PRST KVAPNI 3 KVAPKY RUŽOVÉHO OLEJA A ROZOTRI HO DO VYRYTÉHO. SVIEČKU ZAPÁĽ.
VEDĽA POSTAV MIŠTIČKU S VODOU. DO VODY DAJ 3 KVAPKY RUŽOVÉHO OLEJA  A MEDITUJ CHVÍĽKU PRED SVIEČKOU, ABY NABRALA DOSTATOČNÚ ENERGIU.
NA BIELY PAPIER NAPÍŠ  SVOJE ŽELANIE A CEZ TO SVOJE MENO. ROZOTRI TO NAPÍSANÉ S OLEJOM.
OFŔKAJ PAPIER 7 KVAPKAMI "RUŽOVEJ VODY"  Z MISKY.
PAPIER ZLOŽ DO BIELEJ OBÁLKY A ZALEP. OBÁLKU SI SCHOVAJ POD VANKÚŠ ALEBO NIEKDE, KDE BUDE STÁLE V TVOJEJ BLÍZKOSTI.
SVIEČKU NECHAJ DOHORIEŤ.
            T R I    Ž E L A N I A  :

priprav si : bielu sviečku, 3 čerstvé bobkové listy, modré pero (najlepšie atramentové)

ZAPÁĽ BIELU SVIEČKU - SYMBOL ČISTOTY.
MODRÝM ATRAMENTOM NAPÍŠ SVOJE 3 ŽELANIA NA 3 ČERSTVÉ BOBKOVÉ LISTY. CHYŤ SI ICH AKO VEJÁR A POZRI SA CEZ NE DO PLAMEŇA. ZAVRI OČI A PREDSTAV SI SVOJE 3 ŽELANIA. PREDSTAV SI, AKO SA PLNIA. BOZKAJ KAŽDÝ BOBKOVÝ LIST NA OBE STRANY , VLOŽ DO OBÁLKY A DAJ POD VANKÚŠ.
SVIEČKU NECHAJ DOHORIEŤ.
TVOJE ŽELANIA SA TI V PRAVÝ  ČAS SPLNIA.
S P L N E N I E    V Y S N E N É H O    P R I A N I A  :

priprav si :  zlatú stuhu, modrý atrament

NA ZLATÚ STUHU NAPÍŠ MODRÝM ATRAMENTOM SVOJE PRIANIE.
NÁJDI STROM, KTORÝ MÁŠ RÁD (RADA).
OBVIAŽ STUHU OKOLO KMEŇA STROMU A ZBYTOK NECHAJ NA MATKU PRÍRODU...
NAJLEPŠIE STROMY : jabloň, hruška, orech, čerešňa.
NAMIESTO STROMU MôŽEŠ POUŽIŤ AJ ŠÍPOVÚ RUŽU.
                                                                                                 A B Y    B O L    V E R N Ý  :

priprav si : modrú sviečku, 2 orechy, oranžovú stuhu

ZAPÁĽ MODRÚ SVIEČKU.
VEZMI 2 ORECHY , KTORÉ PREDSTAVUJÚ TEBA A PARTNERA.
ZVIAŽ ICH DOHROMADY ORANŽOVOU STUHOU A ZAHRAB ICH POD STROM.
PRE ZANIKNUTIE KÚZLA - VYHRABAŤ , ROZVIAZAŤ, ORECHY ODDELIŤ A ODDELENE ZAHRABAŤ.
             U D O B R E N I E   P O    H Á D K E  :


priprav si : širokú červenú stuhu, širokú zelenú stuhu, červené pero, tvoju fotku, partnerovu fotku, ružovú obálku

NAPÍŠ SVOJE MENO NA ČERVENÚ STUHU A MENO TVOJHO APRTNERA NA ZELENÚ.
ZVIAŽ STUHY DVOJITO - JE TO SYMBOL PRIATEĽSTVA.
SVOJU FOTKU A FOTKU PRIATEĽA ZLOŽ TVÁRAMI K SEBE. STUŽKY OKRÚŤ OKOLO FOTIEK A VLOŽ DO RUŽOVEJ OBÁLKY.
VŽDY, KEĎ BUDE VAŠA LÁSKA POTREBOVAŤ  POVZBUDENIE, SILU- VYTIAHNI FOTKY A STUŽKY Z OBÁLKY A POLOŽ ICH PRED HORIACU RUŽOVÚ SVIEČKU ALEBO RUŽOVÚ VONNÚ TYČINKU  (zapálenú)
               P R E    Ú S P E C H     V   P R Á C I  :

 priprav si :  červenú sviečku, červenú niť, nechtíková kvetinka, pohár s medom

ZAPÁĽ ČERVENÚ SVIEČKU A POLOŽ JU NA STôL NA JUŽNÚ STRANU, ABY SI PRILÁKAL SLNKO- ÚSPECH...
OBTOČ STONKY 3 KVETINIEK ČERVENOU NIŤOU. NAMOČ ICH DO POHÁRA S MEDOM A POVEDZ :
                         
                     tak, ako včela nikdy neoddychuje,
                    peniaze a práca, prileťte ku mne !!!

POHÁR S MEDOM ZAVRI A V DOME HO POLOŽ NA JUŽNÚ STRANU.
JUŽNÁ STRANA- TO SÚ ŠANCE A BOHATSTVO.
          B O H A T S T V O     R O Z M N O Ž I Ť   :

 priprav si : zlatú a striebornú sviečku, zrkadlo, drobné mince

MEDZI ZLATÚ A STRIEBORNÚ SVIEČKU POLOŽ NA STôL LEŽATO ZRKADLO, NAJLEPŠIE DO MESAČNÉHO SVITU.
POLOŽ ČO NAJVIAC STRIEBORNÝCH A ZLATÝCH MINCÍ NA PLOCHU ZRKADLA.NERÁTAJ ICH !!! POZERAJ DO PLAMEŇA SVIEČKY A SKONCENTRUJ SA . POTOM ZAČNI ODRIEKAŤ :

                                                strieborný mesiac, hovorím k tebe,
                                                dones denne bohatstvo tu, ku mne !

SVIEČKY NECHAJ DOHORIEŤ.
               V   M I L O V A N E J    O S O B E     V Z B U D I Ť     R E Š P E K T   : priprav si :  zelenú sviečku, bielu obálku, rozmarín, 3 fazule,soľ, cibuľku tulipánu, kvetináč

ZAPÁĽ SVUEČKU.
 DO BIELEJ OBÁLKY VLOŽ SUCHÝ ROZMARÍN A TRI FAZULE. DO PLAMEŇA PRIDAJ TRI ŠTIPKY SOLI. NA KOREŇ OD CIBUĽKY TULIPÁNU NAPÍŠ MENO . ( MENO  ma bude viac rešpektovať ako ŠPORT, PRIATEĽ,TÉMA...)
ZASAĎ CIBUĽKU VON ALEBO DO KVETINÁČA. AKO SA BUDE VYVÍJAŤ A RÁSŤ, TAK ISTO BUDE RÁSŤ AJ VAŠA DôLEŽITOSŤ V PARTNEROVI.
                   P R I Č A R O V A Ť         V Y R Á Ž K Y     :priprav si : žihľava, žltá sviečka, biely papier, čili papričky, horčicový prášok (horčicu) , obálka


NAZBIERAJ V RUKAVICIACH ŽIHĽAVU , KTORÁ  EŠTE NEKVITLA , ČIŽE MLADÚ ŽIHĽAVU.
ZAPÁĽ SVIEČKU.
NA BIELY PAPIER NAPÍŠ MENO OSOBY, KTOREJ PRAJEŠ VYRÁŽKY. NA NAPÍSANOM MENE ROZOTRI CHILI PAPRIčKY , HORČICOVÝ PRÁŠOK A ŽIHĽAVU.
PAPIER ZLOŽ A VLOŽ DO OBÁLKY. OBÁLKU ZALEP HORÚCIM VOSKOM ZO SVIEČKY.
SCHOVAJ TO NIEKAM DO ŠUFLÍKA, KDE TO NIKTO NEOBJAVÍ.
NA ZÁNIK KÚZLA - ZAPÁĽ CELÚ OBÁLKU ALEBO JU ROZSTRIHAJ ...