Čierna mágia

 

 

black_pentagram_1024Čierna mágia. Niečo tajomné, skryté, neľudské? Je to ozaj zmluva so samotným diablom, skleslým Anjelom božím? Kde je vlastne zakotvená pravda? Kulty, sekty, náboženstvá. Majú pre ňu rôzny názov, ale vždy majú spoločného menovateľa a to zlo! Je to skutočne tak? Ubližuje nám Čierna mágia? Alebo je to len psychologický pohľad ľudstva na Čiernu mágiu? Je to skutočne zlo. Kto by si robil knihu satanizmus viazanú v ľudskej koži? Táto kniha na svete existuje ale asi nikto z Nás si ju nevie predstaviť asi a ani nechce. Kulty uctievajúce Diabla ako svojho jediného vládcu. Toto všetko je v dnešnej dobe realita. Všade vidíte znaky Čiernej mágie, či už je to pentagram, 666 ale znak diabla. Tieto všetky znaky sa spájajú s Čiernou mágiou.

Je to dávna veda, ktorá sa využívala už v starovekom Egypte. Je to sila sugescie, sila moci, byliniek a sila, ktorú doteraz nikto nepozná.
V dnešnej dobe sa stretnete s ľuďmi denne, ktorý sú čudesne oblečený. Čierne topánky, čierny make-up alebo čierne oblečenie. Sklon k morbídnosti sa u nich prejavuje. Žial nie sú to mágovia čiernej mágie. Je to iba ich osobitný štýl, ktorý si sami našli a rozhodli sa ho používať.

V minulosti bola čierne mágia veľmi rozšírená, a poznatky siahajú hlboko do minulosti. Boli to ľudia veľmi uctievaný, ale zároveň aj zatracovaný. O čom hovoria aj dejepisné knihy o kresťanských čistkách Inkvizície začiatkom 12.-teho storočia. Každý kto bol usvedčený z bosoráctva bol upálený na hranici pred všetkým davom. Hranica bola len obrazná pri tom to bolo miesto kde sa upaľovali čarodejnice a bosorky. Bol to krátky proces. Ale položme si otázku. Čoho sa tak svet bál? Ich vplyvu na myslenie ľudí? alebo cirkev sa bála straty svojej moci? Na túto otázku asi nikdy odpoveď nenájdeme, iba sa môžme domnievať.

Ale niektoré recepty a čarodejnícke kúzla sa zachovali až do dnešných čias a začínajú sa znovu rozvíjať. Vznikajú sekty diablových sluhov. Magické kúzla sa v dnešnej dobe stále odriekajú v latinskom jazyku, pridáva to na mystike kúzla. Odriekajú sa viac krát aby sa neminul ich účinok. Buď je to odriekanie z knihy, alebo samovoľne vymyslené kúzlo. Z knihy je istejší výsledok a samotné vymyslené kúzlo môže mať tiež svoju silu. Najznámejšia kniha satanizmu je kniha satanizmu viazaná v ľudskej koži. Je to kniha, ktorá je opradená dávnymi bájkami o svojom vzniku. Nachádzajú sa v nej kúzla mnohých generácií. V dnešnej dobe sa niektorí skrývajú niektorí sa zviditeľňujú a niektorí sú zatracovaní.