Farba očí

Modré oči


Modrá farba skrýva vernosť, mier, nádej, inšpiráciu, pravdovravnosť, oddanosť,
intuíciu, úprimnosť, ale tiež chlad, depresie, melanchóliu, slzy, starosti, apatiu.
 

Zelené oči


Vyjadrujú trpezlivosť, večnú mladosť, stabilitu, pokoj, bohatstvo, plodnosť,
blahobyt, ale na druhej strane aj nenávisť, chorobu, zlosť, disharmóniu, hnev a lakomosť.

 

Hnedé oči

Hnedá je symbolom vyrovnanosti, solídnosti, zrelosti, nových začiatkov, bepečia.
Rovnako vypovedá o pokání, prepadoch, bezmocnosti a častých odlúčeniach.